tirsdag den 17. april 2018

Hvorfor denne blog?

Kombinationen af en korrupt sundhedssystem, hvor skjulte økonomisk interesse mellem medicinalindustrien og lægerne er fremherskende, og hvor de ansvarlige sundhedspolitikere ulykkeligvis har vist sig handlingslammede og derfor uduelige i at varetage de alvorligt kronisk syges borgeres interesser i forhold til ordentlig diagnostik og medicinsk behandling, gør det desværre nødvendigt at få denne sundhedspolitiske skandale belyst.

Alt sammen noget der gennem de sidste 25 år har betydet, at tusindvis af alvorligt kronisk syge i Danmark i stedet for at få tilbudt ordentlig lægefaglig vurdering og ikke mindst relevant behandling, ganske uforståeligt er blevet fejldiagnosticeret med alle mulige mere eller mindre fantasifulde påfund som der ikke er organisk og objektiv grundlag for.

Det er en skandale af rang, der modsat andre tidligere sundheds skandaler stadig pågår den dag i dag.

Derfor denne blog!
"Enhver sandhed passerer tre stadier."
"Først - latterliggøres den,
dernæst - modarbejdes den voldsomt,
for til sidst - at anses som indlysende."

1788-1860

Det er redaktørens håb, at han vil være i stand til at illustrere dette ret beset ondskabsfulde vanvid, hvor alvorlig kronisk syge mennesker er overladt til deres egen skæbne uden den mindste hjælp fra det offentlige sundhedssystem.

Med venlig hilsen

Flemming Møller
Redaktør af SUNDHEDS-INFO.DK

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar