Bruger betingelser

Brugen af oplysninger der gives på dette websted foregår udelukkende på brugerens ansvar.

Sundheds-info.dk kan på ingen måde drages til ansvar - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener som et resultat af brugen eller misbrugen af informationerne på hjemmesiden.

Indholdet på hjemmesiden er udelukkende til informations brug. Indholdet kan ikke og må ikke bruges til at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Oplysninger på hjemmesiden opdateres og revideres jævnligt, men giver ingen garanti for at de enkelte informationer er opdaterede og korrekte. Brugeren gøres udtrykkeligt opmærksom på at webstedet kan indeholde oplysninger der er forkerte, ufuldstændige eller forældede. Indholdet stilles til rådighed uden garanti for rigtigheden af oplysningerne.

Oplysninger på hjemmesiden er ikke en erstatning for kompetent diagnose, rådgivning eller behandling af autoriseret læge. Har brugeren af hjemmesiden problemer med helbredet, så snak med en autoriseret læge før der indledes nogen form for egen behandling.

Nedtrapning af medicin eller behandling bør ske i samråd med en autoriseret læge. Vælger brugeren af hjemmesiden at ophøre med lægeordineret behandling eller medicin uden denne læges samtykke, bærer brugeren af hjemmesiden selv det fulde ansvar.

Sundheds-info.dk fralægger sig ethvert ansvar for links fra dette websted til andre websteder, samt fralægger sig ansvaret for de resultater der opnås gennem brugen af andre websteder.

Der kan forekomme materiale skrevet af andre eller uddrag/citater fra andres artikler, samt beretninger eller kommentarer fra læsere som ikke repræsenterer redaktørens holdning. Artikler og kommentarer fra andre er udtryk for skribenternes egne holdninger.

Redaktøren forbeholder sig ret til når som helst at opdatere eller ændre ovennævnte betingelser.

Man kan frit printe materialer ud fra hjemmesiden til eget brug, så længe dokumenterne forbliver hele og uredigerede med tydelig angivelse af at det er fra dette websted. Det er påkrævet at denne side vedhæftes såfremt man printer dokumenter ud til andre.

Med venlig hilsen

Flemming Møller
Redaktør af SUNDHEDS-INFO.DK

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar