Dødelig medicin og organiseret kriminalitet

Som bekendt bliver en usandhed ikke mere sand af at blive gentaget igen og igen. 

Når sådan erkendelse ovenikøbet på smukkeste vis bliver underbygget af en af landets mest erfarne medicinske autoriteter, overlæge og professor Peter Gøtzsche som er leder af "Det Nordiske Cochrane Center", kan man som borger "kun" være taknemmelig over at opleve at der stadigvæk er læger der på fornemmest vis lever op til de "Internationale regler for lægeetik" hvor der under punktet: ”Lægens generelle pligter” står: "En læge skal altid udvise størst mulig omhu under udøvelsen af sit fag." og "En læge skal i enhver form for lægevirksomhed yde kvalificeret lægehjælp under fuldstændig uafhængighed i medfølelse og respekt for menneskets værdighed.", citat slut.

Denne omtalte, "størst mulige omhu under udøvelsen af sit fag under fuldstændig uafhængighed", kommer i den grad til udtryk gennem at Peter Gøtzsche var medinitiativtager til det uafhængige Cochrane-samarbejdet og ikke mindst efterfølgende oprettelse af "Det Nordiske Cochrane Center" ved Rigshospitalet i 1993

 den mest saglige og vedholdende måde har dette center i særlig grad levet op til "Lægeforeningens etiske regler" om at være lægelig uafhængig, og at man som ansat ved sundhedssystemet har en ret/pligt til at deltage i den sundhedspolitiske debat.

§ 7. stk. 1 under overskriften "Lægelig uafhængighed, habilitet mv." står der:

"En læge skal i sit virke sikre sig uafhængighed af uvedkommende interesser, der vil kunne påvirke lægens bedømmelser og handlinger. Lægen skal for offentligheden være uafhængig af bindinger til industrien eller andre for læge-patientforholdet uvedkommende interesser. Lægen bør herunder sikre, at uafhængigheden er synlig og fremstår som troværdig. Endvidere bør lægen drage omsorg for, at der er størst mulig åbenhed om de bedømmelser og handlinger, lægen foretager.", citat slut.

I § 12. under overskriften "Ret/pligt til deltagelse i den sundhedspolitiske debat" står der:

"En læge, der bliver opmærksom på forhold, som lægen opfatter som sundhedsfagligt uforsvarlige, bør tilkendegive sin mening herom ved underretning af tilsynsmyndigheden samt ved deltagelse i den offentlige debat.", citat slut 

§ 18. stk. 4 under overskriften "Medvirken ved reklame" står der:

"En læge skal være opmærksom på, at udtalelser, foredrag eller artikler af sundhedsoplysende, forskningsmæssig eller lignende art ikke har en sådan udformning, at de kan opfattes som reklame.", citat slut. 

I § 20. under overskriften "Lægers deltagelse i kliniske forsøg med lægemidler og afprøvning af behandlingsapparatur" står der:

"En læge, der samarbejder med industrien om kliniske forsøg med lægemidler og afprøvning af behandlingsapparatur, skal sikre sig, at samarbejdet gennemføres på en sådan måde, at lægen i faglig henseende er uafhængig af samarbejdspartneren.", citat slut.

Med omtalte i mente, har den gode Peter Gøtzsche skrevet debatbogen"Dødelig medicin og organiseret kriminalitet" som på fornemste vis beskriver og dokumentere hvilke ekstrem indflydelse og dermed magt den globale medicinalindustri har fået på de ansvarlige beslutningstagere og læger indenfor sundhedssystemet.

I et land med et sundhedsvæsen mindre en New York, er det befriende at opleve at der stadigvæk er læger der både tør og evner at stå fadder til en meget vigtig debat omkring hvilken sundhedssystem vi ønsker have.

Uden denne EKSTREMT vigtige debat vil borgerne og dermed patienterne blive taberne i et mere og mere korrupt og dermed råddent sundhedssystem.

De sundhedspolitiske beslutningstagere på Christiansborg har derfor ansvaret for at sætte sig ind i stoffet og dernæst tage de nødvendige politiske "geværgreb" - så sundhedssystemet ikke fortsætter ud over afgrunden, qua det enten bliver dyrere og dyrere - eller alternativt - dårligere og dårligere.

Medicinalindustriens stigende indflydelse på lægerne i sundhedssystemet bør derfor stoppes hurtigst muligt!

Med venlig hilsen

Flemming Møller
Redaktør af SUNDHEDS-INFO.DK

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar