Mobilstråling

Vær med til at stoppe for verdens absolut største biologiske eksperiment på mennesker. 

Hvorfor spole tiden tilbage? - fra trådløst til kabler - og dermed gøre noget der er relativt nemt til noget mere besværligt? Trods spørgsmålet umiddelbart lyder ulogisk, er det særdeles relevant og dybt afgørende for vores alle sammens fremtid. For hvad er i sidste ende vigtigst, at kunne benytte sig af div. trådlæse teknologier eller undgå at blive syg af selv samme teknologier? Skåret ind til kernen er spørgsmålet så tiderende enkelt og derfor også smertefuldt på enhver måde.

Finder vi os eksempelvis i svær dokumenteret skadelig luft forurening fra lastbiler og industri hvis dette kan undgås? - nej vel - og derfor har man også i mange år benyttet sig af diverse katalysatorer og partikel filtre, da konsekvenserne i modsat fald havde været stærkt sundhedsskadeligt. Man handler kort og godt ansvarsfuldt på baggrund af den viden man har ud fra et velovervejet forsigtighedsprincip.

Det samme burde også være tilfældet indenfor den dokumenterede skadelige mobilstråling - men her vælger man i stedet at spille hasard med alle mennesker fremtidige helbred.

Hvilken glæde er der ved streamet film, online spil og internet adgang via trådløse teknologier hvis man samtidigt kan risikere at blive alvorlig syg af selv samme teknologi?

I stadig større og større grad udsættes alle borgere - lige fra ufødte børn hos gravide til de ældste samfundborgere - for massiv stråling forårsaget af det trådløse samfund med teknologier som 3G, 4G samt utallige typer af trådløse WiFi netværk placeret i hjem, skoler,  
videregående uddannelsesinstitutioner samt arbejdspladser.

Utallige biologiske studier og videnskabelige rapporter gennem årene har dokumenteret, at sådan trådløse teknologier kan medfører alt fra udbrændthed, hovedpiner, svimmelhed, svær el-overfølsomhed og værst af alt DNA strege-brud som forstadier til og udvikling af bestemte typer af cancer.

WiFi på skoler er bevist at være skadeligt

Årsagen i forhold til det stigende antal cancer tilfælde skal bl.a. ses i sammenhæng med manglende melatonin produktion om natten. Melatonin er en af naturens absolut stærkeste såkaldte anti cancer carcinogener som KUN produceres når man sover i mørke – så snart der bliver lyst producere pinal kirtlen i hjernen ikke mere melatonin. Problemet er at hjernens melatonin produktion ikke kun slukkes af om det er lys eller ej, men også af elektromagnetisk stråling forårsaget af alt lige fra mobilmaster, enhver slags trådløse netværk, hot spots, til ens DECT telefoner. Derfor kommer produktionen af melatonin aldrig i gang til bekæmpelse af frie radikaler og reparation af ødelagte celler når man sover i miljøer med elektromagnetisk stråling. 

Dette kan eksempelvis illustreres og dokumenteres ved at de steder hvor der bliver opsat mobilmaster – kaldet base stationer – der stiger cancer tilfældene indenfor en bestemt radius rundt om disse master - internationalt kaldet "cell tower cluster cancer"

Både advarsler og anbefalinger fra WHO, Europarådet og utallige internationale organisationer er bliver ignoreret på det groveste, da man her har med KÆMPE økonomiske interesser hvor 1000 vis af milliarder verden over er på spil. Resultatet er derfor at udbygningen af div. typer af trådløse netværk - trods videnskabelige advarsler - løbende er blevet øget med flere hundrede procent. Strålingen er derfor år for år ganske udemokratisk alle steder på land eksploderet uden vi borgere har haft mulighed for at sige fra. I dag er det derfor fuldstændig umuligt at undgå denne yderst alvorlige energi forurening som de facto pågår.

Nu er mikrobølge strålingen blevet så kraftig, at selv bier langt ud på landet mange steder helt har mistet deres naturlige evne til at finde tilbage til bistaderne efter at have været ud for at finde nektar. Dermed er en af naturens vigtigste naturlige "mekanismer" til bestøvning af vores planter ved at blive ødelagt, noget som går direkte ud over vores natur og ikke mindst en stor del af vores fødevarer som vi spiser. Hvis den hidtidige tendens med bistader der bliver forladt, vil der ikke gå mange år før vi ikke har flere bier til at bestøve vores natur.

Som almindeligt anstændigt menneske lyder det fremførte nærmest som en konspiration af værste skuffe - men er det desværre ikke - noget der ganske illustrativt vises i dokumentarfilmen ”Resonance - Beings of Frequency” som vare ca. halvanden time.

”Resonance - Beings of Frequency” 

Som den verdenskendte serbiske videnskabmand Nikola Tesla sagde i sin tid, er alting netop energi, vibration og frekvens. Derfor har vi som menneskehed MEGET på spil når vi "leger" med de stringente universelle love når vi til stadighed ukritisk bliver ved med at "skrue op" for det trådløse samfund.

Mange af de ansvarlige politikere vi stemmer på er for en stor dels vedkommende i lommerne på industri og kapital interesser, og derfor vil fremtiden også her; vise at der blev handlet alt for alt sendt og ikke mindst utilstrækkeligt. Tidligere tiders miljø skandaler fra 60'erne, 70'erne, og 80'erne vil ikke stå alene, da vi igen som borgere vil blive smerteligt mindet om at vi for en stor dels vedkommende er overladt til kyniske egoistiske kræfter der kun har til hensigt at tjene penge, uanset hvad dette så end kommer til at betyde af problemer efterfølgende for os alle sammen.

Derfor skal der regulering til lige som behovet indenfor den finansielle verden har vist sig at være nødvendig.

Problemet er dog, at hvor regulering indenfor bankverden ikke har betyder noget umiddelbart tab for den enkelte borger, vil en fremtidig regulering indenfor trådløse teknologier med henvisning til sundhed og helbred formodentlig betyde at nogle af de umiddelbart komfortable teknologiske muligheder vi har i dag er noget vi må afstå os fra - medførende en lidt mere besværlig hverdag.

Trods at det alene er i hensynet til vores helbred, vil sådan regulering alligevel være langt svære at have med at gøre rent politisk, da befolkningen - særligt dem som ikke har sat sig ind i tingene - vil føle det som en art formynderi eller overgreb mod den personlige frihed - trods at det er til gavn for selv samme befolkning.

Derfor skal der fra ansvarligt politisk hold - fra dem der IKKE er i industriens lommer - iværksættes flere uafhængige forsknings projekter som efterfølgende skal offentligøres med henblik på en eventuel ændring af hvad der bør være de maksimale strålings niveauer. Naturligvis med henvisning til at sikkerhed ALTID må komme i første række.

Sidst men ikke mindst skal bevisbyrden ændres, så industrien kun kan få godkendt nye trådløse teknologier hvis de kan bevises at det IKKE er skadeligt - hvis det så efterfølgende skulle vise sig ikke at være tilfældet - altså at det rent faktisk er skadeligt - skal industrien både kunne pålægges at ændre teknologierne, samt ikke mindst betale et større milliardbeløb som altid er større end hvad industrien har tjent ved de pågældende teknologier. På den måde kan man sikre sig at sundheden kommer før profitten.

Det korte og lange er derfor at sikkerhed må komme FØR profit og de umiddelbart komfortable trådløse teknologier der gør os i stand til en masse ting som ret beset kan være det største biologisk eksperiment der nogensinde er udført på mennesker.

Der er derfor behov for et egentligt paradigmeskifte indenfor teleindustrien.

Den svenske journalist Mona Nilsson har gennem mange år forsket og skrevet om hvilke gigantiske kapital interesser der er indenfor teleindustrien og som derfor ulykkeligvis har forhindet offentligheden og dermed de ansvarlige politikere i at tage de rette regulative beslutninger indenfor tilladte strålings niveauer med henvisning til borgernes sundhed.

I Danmark blev "Rådet for Helbredssikker Telekommunikation" stiftet i august 2010 af Thomas Grønborg som konsekvens af den nærmest helt fraværende debat om dette emne i den brede offentlighed.

Hvis man som bevidst forbruger/borger ønsker at gøre sin stemme gældende i forhold til at man i fremtiden må få internationale strålings standarder som vægter sikkerhed i forhold til sundhed og helbred først, kan man underskrive sig selv som støtte for at de hidtidige grænseværdier som er fastsat af teleindustriens eget organ "International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection" - forkortet ICNRP - skal nedsættes betragteligt.

I Danmark er der oprettet en underskriftsindsamling - kaldet "Stop wifi i folkeskolen" - med henblik på at få skolerne til at stopper med at have trådløsenetværk.

Om man skal underskrive sig på de 2 ovenstående underskriftsindsamlinger er naturligvis et frit valg, men ikke et valg der alene kan tages på baggrund af hvad teleindustrien siger der er rigtigt og forkert, da den ganske enkelt ikke er uafhængig af enorme økonomisk interesser som blot vil fortsætte som hidtil.

Man kan læse mere om de internationale grænseværdier for mikrobølgestråling på www.straaling.dk som er oprettet af "Rådet for Større Strålingssikkerhed".

Hvis man skulle have mistanke om at man lider EL overfølsomhed, internationalt kaldet EHS (Electro Hyper Sensitivity) kan man få hjælp og støtte ved at melde sig ind i "Foreningen af el-overfølsomme" der er en privat og uafhængig patientforening stiftet tilbage i 1992.

På Radio 24syv i programmet "Forfra med Jeppesen" blev der den 15. marts 2013 foretaget et EKSTREMT interessant videnskabeligt eksperiment omkring hvor meget mobilstråling rent faktisk påvirker os mennesker.

Da programmet var på små 2 timer er udsendelsen delt op i 2 dele på Radio 24syvs hjemmeside.

Man kan høre del 1 her og del 2 her.

Hvis der skal ske en forandring, kommer det IKKE fra mobilindustrien der tjener milliarder på disse teknologier – men derimod os selv vi hvem vi stemmer på politisk.

Sidst men ikke mindst, er der absolut ingen anden på dansk jord der har sat sig mere ind i emnet det trådløse samfund, mobilstråling og elektromagnetiske stråler end Morten Julius. Hans mangeårige kamp mod det trådløse samfund kan man blandt andet sætte sig ind i på EMF112.dk samt derudover finde konkrete metoder til at behandle sig selv mod påvirkningerne fra disse elektromagnetiske stråler, i form af en metode der bliver kaldt deswitch - altså afbrydelse eller nulstilles - som man kan sætte sig ind i på www.deswitch.com

Med venlig hilsen

Flemming Møller
Redaktør af SUNDHEDS-INFO.DKIngen kommentarer:

Tilføj en kommentar