Plus minus balancen

Julia Vøldan - et tilbageblik!

Af Bjarne Wiehe

I en global brydningstid er der megen vanetænkning, der må vige for nytænkning på mange områder. Også det sundhedsmæssige. I mange år har det etablerede sundheds-lægevæsen været enerådende forstået som accept af behandlingsmåder, støttet af en konservativt arbejdende medicinalindustri som tænker i patenter.

Her går mine tanker uvilkårligt tilbage til en tid, hvor jeg i en periode havde et samarbejde med ernæringseksperten Julia Vøldan. Det var i årene omkring 1970.

Jeg erindrer, at hun i sit hjælpearbejde til også kræftpatienter gjorde den erfaring, at nøje individuelt tilrettelagt kostplan notorisk hjalp selv de mest syge.

Julia Vøldan havde mange kontakter til lægestanden i forsøget på at få dem til at efterkontrollere hendes behandlingsmetoder, der bl.a. var baseret på en erkendelse af en rigtig syre-base-balancering. Hun lærte, at hvis patienten var helt ude af ernæringsbalance (også set ud fra yin-yang princippet), så var en normalisering ikke mulig uden kostændring. 

Hendes erfaringer nedfældende de hun i sine patientjournaler samt i bogen "Plus-Minus-Balancen". Men da de her fremstillede erfaringer var i kontrast til ortodoks lægemedicin, så afslog lægerne koknsekvnet at gennemse hendes patientjournaler. Hun havde intet at skjule.  Men efter lovgivningen måtte hun jo ikke tage syge i kur som sådan. Derfor koncentrerede hun sit uegennyttige hjælpearbejde til omtalte individualiserede kostplaner, som notorisk hjalp mange.

Endelig skete der "brud i isen" fra lægernes side, og Julia Vøldan fik derfor løfte om en lægekontrol af hendes arbejde. Nu viste de interesse. Så skete det desværre: Efter et skriftligt afgivet lægeløfte om journalindsigt, trak lægerne helt umotiveret tilsagnet tilbage, hvilket efterlod Julia Vøldan i en stor frustrationstilstand. Et helt livs-pionerarbejde faldt til jorden. Det resulterede i en tabt tro på, at det etablerede lægesystem nogensinde ville vise en imødekommenhed til gavn for mennesker, når det terapeutisk afveg bare en centimeter fra de ortodokse principper. Julia Yøldan tabte derfor livstroen og døde efter kort tid.

I dag i 2013 er der en vis nyerkendelse og tøbrud, og spørgsmålet er derfor hvornår Julia Vøldan opnår den en respekt og anerkendelse der retligt tilhørte hende - post mortum - for sit kæmpe arbejde? Vil der ske en fuld anerkendelse med tilbagevirkende kraft ?

Bjarne Wiehe - 29. januar 2013
www.sjaelens-musik.dk

Tusind tak til Bjarne Wiehe.

Læge Carsten Vagn-Hansen viden omkring syre-base balancen er ganske imponerende og kan læses om på hans egen meget informative hjemmeside.

Med venlig hilsen

Flemming Møller
Redaktør af SUNDHEDS-INFO.DK


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar