Workshop om behandling med urter

September 2015
Workshop om behandling flåtoverførte infektioner den 4.oktober 2015

For anden gang i Danmark, vil der den 4. oktober 2015 - denne gang i København - blive afholdt en workshop for læger, behandlere og patienter med interesse for flåtoverførte infektioner. Mødet vil foregå på Crowne Plaza Tower hotel på Ørestads Boulevard 114
på Amager tæt ved Ørestad station mellem kl. 13:00 til 17:00

Her vil der blive oplyst om deres lægeudviklede højeffektive urte behandlings program kaldet The Cowden Support Program”. 

Det er gratis at deltage ved workshoppen som dog har et begrænset antal pladser. Derfor gælder princippet om først til mølle, hvilket betyder at det vil være en god ide at tilmelde sig i god tid for at være sikker på at få en plads. Tilmelding sker på info(snabel-a)nutramedix.info

Lægelige foredragsholdere ved workshoppen vil være følgende:

1.
Den verdenskendte amerikanske læge William Lee Cowden som gennem mange år har samarbejdet med det amerikanske firma Nutramedix

2.
Den pensionerede danske læge Villy Lade som i dag virker som sundhedskonsulent og orthomolekylær læge, som en ud af omkring et dusin i Danmark med egen forening kaldet: "DSOM - Dansk Selskab for Orthomolekylær medicin" 

3.
Den finske læge Marjo Valonen som har en baggrund som almen mediciner og arbejdsmediciner.

Alle 3 læger er en del af det store internationale paradigmeskifte der er ved at ske indefor erkendelsen af invaliderende kronisk flåtoverførte infektioner UDEN objektive fund gennem anvendelsen af almindelige klassiske antistof testmetoder.

Behandlings programmet som Nutramedix har udviklet i samarbejde med Dr. William Lee Cowden består af flere produkter, primært flere typer urter fra Sydamerika, samt naturlige remedier som Zeolite til fjernelse af bundne tungmetaller og Serrapeptase til nedbrydning af den såkaldte biofilm som disse infektioner gemmer sig bag og dermed reducering af den kroniske inflammation.

Når man høre ordet urter, kan det for nogle ikke indviede måske være svært at undgå at tænke på 70'erne, rullekrave trøjer og noget varmt man drikker fra en keramikkrus - men det har intet med produkterne fra Nutramedix at gøre - nærmest tværtimod. Ud over at disse produkter har vist sit værd i forhold til flere former for flåtoverførte infektioner hos titusindvis af alvorligt syge patienter verden over, har empirisk forskning baseret på observationer også dokumenteret at urterne i bogstaveligste forstand kan betyde forskellen mellem et liv som invalideret eller ej.

Den amerikanske professor Eva Sapi fra University of New Haven som gennem en årrække har været tilknyttet en gruppe forskere kaldet Lyme Disease Research Group har indgående forsket i den spirokæte Borrelia infektion, hvilket har resulteret i adskillige videnskabelige arbejder fra dette universitet.

Det interessante er at forskergruppen i deres arbejde med at sammenligne anvendelsen af forskellige typer af antibiotika, dokumenterede at det kan være særdeles svært at få nedkæmpet en Borrelia infektion, da denne infektion notorisk har vist sig at kunne dukke op igen - på engelsk kaldet relapse - grundet bl.a. udfordringer med en belægning/hinde kaldet biofilm som ligger sig omkring selv infektionen og dermed forhindre antibiotika i at slå infektionen ned. Isoleret set med mikrobiologisk briller er Borrelia infektionen særdeles intelligent i mangel af bedre udtryk.

Med baggrund i denne nedslående virkelighed og de i gennem årene særdeles positive erfaringer med urtere fra Nutramedix, fik professor Eva Sapi og hendes forskergruppe til at undesøge virknings mekanismen af urterne rent videnskabeligt. Noget som kort fortalt resulterede i dokumentation på at urterne fra Nutramedix i allerhøjeste grad er særdeles virksomme.

Da Nutramedix ønsker at flere akutte såvel som kronisk syge skal få kendskab og glæde af dette behandlingprogram, tilbydes alle deltagere ved workshoppen i København denne behandlingen til en stærk reduceret pris på 100 Euro pr. måned + forsendelse i op til 9 måneder.

Det skal UNDERSTREGES at jeg IKKE er ansat eller på anden måde modtager penge for at oplyse om urterne fra Nutramedix.

Med venlig hilsen

Flemming Møller
Redaktør af SUNDHEDS-INFO.DK

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar